Research and Conferences

In de vroege kerk, de tijd van de kerkvaders, ontwikkelde het christelijke denken over God, de mens, de samenleving en de schepping zich snel. Toen kreeg het christendom voor het eerst vorm. Vanaf het eerste begin werd de nieuwe godsdienst mede gevoed door de culturele en filosofische stromingen van zijn tijd. Naarmate de positie van de kerk sterker werd, ging zij echter op haar beurt ook meer en meer de cultuur en de maatschappij beïnvloeden. Veel van de discussies en ontwikkelingen van toen zijn daarom ook nu nog van belang. De leden van het CPO publiceren de resultaten van hun onderzoek in internationale wetenschappelijke tijdschriften, (congres-)bundels, lexica en boeken. Voorts organiseert het CPO regelmatig lezingen, symposia en congressen.

Research Program

Lees verder

Research Projects

Lees verder

Conferences

Lees verder