Prof. Dr. Riemer Roukema

Prof. Dr. Riemer Roukema (1956) studeerde theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar hij ook promoveerde op Origenes’ commentaar op Paulus’ brief aan de Romeinen (1988). Hij was gemeentepredikant te Oppenhuizen-Uitwellingerga (1982-1987) en te Amsterdam (1987-1996). Van 1996 tot 2000 was hij universitair docent Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit Kampen, van 2000 tot 2002 hoogleraar in de geschiedenis van het oude christendom en de patristiek aan de protestantse theologische faculteit van de Université Marc Bloch te Straatsburg, van 2002 tot 2014 was hij hoogleraar Nieuwe Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Sinds 2014 onderzoekshoogleraar Vroeg Christendom aan dezelfde instelling.

Hij is gespecialiseerd in de uitleg van de Bijbel door kerkvaders en gnostici, in de gnostiek in het algemeen en in Origenes.

Recente publicaties:

“The Sethian Figures Micheus and Michar and their Relationship to Micah the Morasthite”. Gnosis: Journal of Gnostic Studies 2 (2017), 1‑14

“The Resurrection according to 1 Corinthians 15:35-55 as Understood and Debated in Ancient Christianity”. In: J. Verheyden, A. Merkt, T. Nicklas, (eds), “If Christ has not been Raised…” Studies on the Reception of the Resurrection Stories and Belief in the Resurrection in the Early Church (Novum Testamentum et Orbis Antiquus 115), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2016, 33‑60

“Reception and Interpretation of Jesus’ Teaching of Love for Enemies in Ancient Christianity”. In: A.C. Geljon, R. Roukema (eds), Violence in Ancient Christianity: Victims and Perpetrators. Leiden: Brill 2014, 198‑214

“Sacrifice in ‘Gnostic’ Testimonies of the Second and Third Centuries”. In: A. Houtman, M. Poorthuis, J. Schwartz, Y. Turner (eds), The Actuality of Sacrifice: Past and Present (Jewish and Christian Perspective Series 28), Leiden: Brill 2014, 153‑169

Zie verder www.riemerroukema.nl