Dr. Piet Hein Hupsch

Piet Hein Hupsch (1949) studeerde klassieke talen en Nederlands aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en theologie aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg. In zijn proefschrift, getiteld De Heilige Geest is de Glorie van de Drie-eenheid - Gregorius van Nyssa Adversus Macedonianos - Inleiding, vertaling, commentaar en systematisch-theologische synthese, op 13 april 2018 verdedigd aan de Katholieke Universiteit Leuven, vertaalt en becommentarieert hij Gregorius’ geschrift over de goddelijkheid van de Heilige Geest en beschrijft hij de kunstige opbouw ervan.

Recente publicaties:

De Heilige Geest is de Glorie van de Drie-eenheid - Gregorius van Nyssa Adversus Macedonianos - Inleiding, vertaling, commentaar en systematisch-theologische synthese (dissertatie KU Leuven 13 april 2018), Heemstede 2018.

Gregorius van Nyssa, inleiding plus vertaling van gedeelte uit diens De Vita Moysis, in: Laurens ten Kate en Marcel Poorthuis (Eds.), 25 Eeuwen Theologie, Boom Amsterdam 2017, 172-176.

Die Zunahme der Parrhesie in der Auslegung von Hohelied 5,7 durch Gregor von Nyssa, in; M. Brugarolas (Ed.), Proceedings of the XIII International Colloquium on Gregory of Nyssa (Rome, September 2014), Brill Leiden najaar 2017.

Mystagogical Theology in Gregory of Nyssa’s Epiphany Sermon In Diem Luminum, in: P. van Geest (Ed.), Seeing through the eyes of faith. The Mystagogy of the Church Fathers (Late Antique History and Religion 11), Peeters Leuven 2016, 125-136.