Dr. Michiel Op de Coul

Dr. Michiel D.J. Op de Coul (1961) is universitair docent Grieks en Latijn aan de Tilburg School of Catholic Theology. Hij studeerde klassieke talen in Nijmegen (KUN) en Amsterdam (UvA), specialiseerde zich later in patristiek en Byzantinologie aan de École Pratique des Hautes Études en de Université Paris-Sorbonne (Paris IV) in Parijs. Aan laatstgenoemde universiteit behaalde hij het Diplôme d'Études Approfondies met een studie over bisschop en filosoof Synesius van Cyrene, en in 2007 het doctoraat (Études grecques) met een kritische editie van de brieven en redevoeringen van de Byzantijnse dichter en prozaschrijver Theodorus Prodromus (12e eeuw). Specialisme: Griekse filologie, met bijzondere aandacht voor de vroegchristelijke en byzantijnse literatuur.

Recente publicaties:

'The Lenten Lectures of St. Cyril of Jerusalem: From Pedagogics to Mystagogy', in: Seeing through the Eyes of Faith. New Approaches to the Mystagogy of the Church Fathers, edited by Paul van Geest, pp. 485-499. Late Antique History and Religion (LAHR), vol. 11. Peeters Publishing, Leuven 2016.

Sebastian Castellio, Annotationes in Caput IX Ad Romanos, edited by M.D.J. Op de Coul, with an introduction and notes by M.G.K. van Veen, Librairie Droz Éditeurs, Genève 2017. (te verschijnen)

Theodori Prodromi Epistulae et Orationes, edidit M.D.J. Op de Coul, Corpus Christianorum Series Graeca (CCSG), vol. LXXXI, Brepols Publishers, Turnhout 2018. (in voorbereiding)