Dr. M.A. van Willigen

Dr. Marten van Willigen, classicus en filoloog, promoveerde in 2008 op de exegese van Ambrosius van Milaan. In hetzelfde jaar richtte hij de Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk. In 2011 is hij lid geworden van de redactie van het tijdschrift Marturia, een uitgave van de Evangelische Theologische Academie, onderdeel van het Evangelisch College. Sinds oktober 2009 is Marten van Willigen als senior-researcher verbonden aan het CPO. Zijn onderzoek richt zich met name op de exegese van Ambrosius.

Interessegebieden:

De exegese van de kerkvaders in Oost en West (o.m. Origenes, Chrysostomus, Hippolytus en de kerkleraars (o.m. Augustinus, Ambrosius, Hieronymus). Daarnaast beschouwt Marten van Willigen het als een uitdaging om een brug te slaan tussen de wetenschappelijke studie van de Vroege Kerk en het toegankelijk maken van deze studie voor de geinteresseerden en christenen van vandaag de dag.

Links naar artikelen en interviews

  • Christus als type van de ware Jozef
  • Vanuit geestelijke houding de bijbel verstaan
  • De sympatieke kerkvader
  • Stichting ronde Exegese Vroege Kerk opgericht
  • Stichting gaat Vroege kerk bij groot publiek bekend maken
  • RKK Verum Bonum Pulchrum Vraaggesprek met Dr M.A. van Willigen over Ambrosius van Milaan.
  • Studieavonden THGB/CHE De actualiteit van de vroege kerk. Lezing 5 maart 2009 Erfzonde; realiteit of spookbeeld? Een getuigenis van Ambrosius door Dr. M.A. van Willigen.
  • In de serie lezingen over De Vroege Kerk bij de Christelijke Hogeschool Ede stond op 5 maart 2009 Ambrosius en het thema Erfzonde: realiteit of spookbeeld centraal. Een getuigenis van Ambrosius door dr. M.A. van Willigen.

Meer informatie is te vinden op stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk.