Dr. Liuwe Westra

right Dr. Liuwe Westra is predikant en post-doc onderzoeker bij het CPO. Hij studeerde klassieke talen en theologie, en promoveerde in januari 2002 aan de Katholieke Theologische Universiteit te Urecht op de vroegste geschiedenis van het Apostolicum: The Apostles’ Creed: Origin, History, and Some Early Commentaries (Brepols, Turnhout, 2002). Hij is vanaf het begin betrokken geweest bij het CPO, en publiceerde samen met Eginhard Meijering en Paul van Geest De status van de patristiek (Meinema, Zoetermeer, 2009). Hij onderzoekt nu een verzameling anonieme Latijnse geloofsbelijdenissen, met als doel te achterhalen hoe deze functioneerden bij het samenbinden van de christelijke geloofsgemeenschap en bij de inwijding van nieuwe christenen. Als free-lance docent verzorgt hij hoor- en werkcolleges over de retoriek van het preken aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Interesses:

 • geloofsbelijdenissen en hun plaats in liturgie en spiritualiteit
 • Latijnse kerkvaders en hun wisselwerking met de antieke cultuur
 • de rol van tekstkritiek, woordbetekenis, grammatica en retoriek in

theologische vraagstukken

Selecte bibliografie

 • A Never Tested Hypothesis: Regional Variants of the Apostles' Creed', in: Bijdragen. Tijdschrift voor Filosofie en Theologie 56, 1995, 369-386
 • A Never Tested Hypothesis: Regional Variants of the Apostles' Creed. II', in: Bijdragen. Tijdschrift voor Filosofie en Theologie 57, 1996, 62-82
 • The Authorship of an Anonymous expositio symboli (CPL 229A)', in: Augustinianum 36, 1996, 525-542
 • Enigma Variations in Latin Patristics: Fourteen Anonymous Sermons de symbolo and the Original Form of the Apostles' Creed', in: Studia Patristica 29, 1997, 414-420
 • Regulae fidei and Other Credal Formulations in the Acts of Peter', in: BREMMER, J.N. (ed.), The Apocryphal Acts of Peter. Magic, Miracles and Gnosticism, Leuven, 1998, 134-147
 • The Apostles' Creed. Origin, History, and Some Early Commentaries, Turnhout, 2002 (Instrumenta Patristica et Mediaevalia 43)
 • 'Een heilige, algemene christelijke belijdenis? De verleiding van het Apostolicum', in: Kerk en Theologie 57, 2006, 245-259
 • De status van de kerkvaders. Geschiedenis, thema’s, perspectief (met P. van Geest en E. Meijering), Zoetermeer 2009
 • 'How Did Symbolum Come to Mean 'Creed'?', in: Studia Patristica 2010 45, 85-91
 • ‘Cyprian, the Mystery Religions and the Apostles’ Creed - an Unexpected Link’, in: H. Bakker, P. van Geest, H. van Loon, Cyprian of Carthage. -Studies in His Life, Language, and Thought, Leuven - Paris - Walpole MA, 2010 (Late Antique History and Religion 3), 115-125
 • 'Merk toch hoe sterk? De kracht van een christelijke levensstijl in de Vroege Kerk', in: Kerk en Theologie 62, 2011, 298-308
 • ‘The Language of the Creeds. Theological Truth in Early Christian Summaries of Faith’, in: Theo Boer e.a., Van God gesproken. Over religieuze taal en relationele theologie. Afscheidsbundel Prof. Dr. Luco J. van den Brom, Zoetermeer, 2011, 120-131
 • ‘Zie, daar is water ...’ Theologie en ontwikkeling van de doop in de Vroege Kerk’, in: Kerk en Theologie 63, 2012, 321-333

Recensies (selectie)

 • Edwin Koster en Wessel Stoker (red.), Roman en religie. Bespiegelingen over godsdienst in ‘Knielen op een bed violen’, Zoetermeer, Meinema, 2009 yn: Kerk en Theologie 64, 2013, 369
 • Mirjam de Baar e.a. (red.), Honderd jaar vrouwen op de kansel, 1911-2011, Hilversum, Verloren, 2011 yn: Kerk en Theologie 64, 2013, 370
 • René de Reuver, Anders verder. Missionair kerk-zijn in een dynamische samenleveing, Amsterdam, Ark-Media, 2012 yn: Kerk en Theologie 64, 2013, 371
 • Matthias Smalbrugge, Een godvergeten crisis. Een theologisch essay over het gat in ons cultureel geheugen, Zoetermeer, Meinema, 2013 yn: Kerk en Theologie 64, 2013, 371-372
 • M.A. van Willigen, Bidden met Augustinus in de Vroege Kerk, Groen, Heerenveen, 2012, in: Kerk en Theologie 64, 2013, 91
 • Klaas Driebergen, Bommel en Bijbel. Bijbel en christendom in de verhalen van Marten Toonder, ASPEKt, Soesterberg, 2012, in: Kerk en Theologie 64, 2013, 95-96
 • Christianne Berkvens-Stevelinck, Vrije rituelen. Vorm geven aan het leven, Meinema, Zoetermeer, 2007 en Ida van der Lee, Allerzielen alom. Kunst tot herdenken, Meinema, Zoetermeer, 2008, in: Kerk en Theologie 64, 2013, 97-98
 • Kimberly A. Rivers, Preaching the Memory of Virtue and Vice. Memory, Images, and Preaching in the Late Middle Ages (Sermo: Studies on Patristic, Medieval, and Reformation Sermons and Preaching, 4), Brepols, Turnhout, 2010, in: Kerk en Theologie 64, 2013, 98-99
 • Pieter van der Lugt, Psalm en getal. God woont in de witregels. Een literaire lezing van de Psalmen, 2VM, Bergambacht, 2011, in: Kerk en Theologie 64, 2013, 99-100
 • Bert Loonstra, Het badwater en de kinderen. Gedachten over de doop (Boekencentrum Essay), Boekencentrum, Zoetermeer, 2008, in: Kerk en Theologie 64, 2013, 100-101
 • Joke Schakenraad, De Logica van de Godzoeker. De rol van het discursieve spreken bij het verwerven van godskennis in het werk van Johannes Scottus Eriugena en Ludwig Wittgenstein, Eburon, Delft, 2010, in: Kerk en Theologie 63, 2012, 393
 • Hanna van Deursen (red.), Wie is God? Een vraag van alle eeuwen (Toer Reeks), Boekencentrum, Zoetermeer, 2010
 • Mirjam Elbers, Rinse Reeling Brouwer e.a. (red.), God als koekenbakker. Waarom schepping geen natuur is (Om het Levende Woord 19), Kok, Kampen, 2010, in: Kerk en Theologie 63, 2012, 393-394
 • Wessel Stoker en Oane Reitsma (red.), Kunst en religie, Mathesis, ’s-Hertogenbosch, 2011, in: Kerk en Theologie 63, 2012, 399-400
 • Alastair Stewart-Sykes, The Didascalia apostolorum. An English Version with Introduction and Annotation (Studia Traditionis Theologiae. Explorations in Early and Medieval Theology 1), Turnhout, Brepols, 2009, in: Kerk en Theologie 63, 2012, 283
 • Olaf Waßmuth, Sibyllinische Orakel 1-2. Studien und Kommentar (Ancient Judaism and Early Christianity. Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentums 76), Brill, Leiden - Boston, 2011, in: Kerk en Theologie 63, 2012, 175-176
 • H.C. Brennecke en J. van Oort (edd.), Ethik im antiken Christentum (Studien der Patristischen Arbeitsgemeinschaft 9), Peeters, Leuven - Walpole, 2011, in: Kerk en Theologie 63, 2012, 177-178
 • M. Op de Coul en V. Hunink, Johannes Moschos. De Weide. Een verhalenboek over het laatantieke monnikendom ..., (Grieks Proza 22), Ta Grammata, Groningen, 2010, in: Kerk en Theologie 63, 2012, 178-179
 • Christoph Markschies, Kaiserzeitliche Theologie und ihre Institutionen. Prolegomena zu einer Geschichte der antiken christlichen Theologie, Mohr Siebeck, Tübingen 2007, in: Kerk en Theologie 62, 2011, 83-85
 • Inigo Bocken en Martin Terpstra (red.), Religie en rede: een dialoog. Speldenprikjes tegen wederzijdse vooroordelen, Eburon, Delft 2010, in: Kerk en Theologie 62, 2011, 90-91
 • Michiel Op de Coul en Marcel Poorthuis, Johannes Damascenus & Theodorus Abu Qurra. De eerste christelijke polemiek met de islam (Ad Fontes 6), Meinema, Zoetermeer 2011, in: Kerk en Theologie 62, 2011, 278-279
 • Eugène Baljet, Je moet wel kijken. Waarnemingen bij de Apostolische Geloofsbelijdenis, Ark Media, Amsterdam 2010, in: Kerk en Theologie 62, 2011, 281
 • Rochus Zuurmond, Niet te geloven. Apostolische Geloofsbelijdenis en Bijbel, Skandalon, Vught 2010, in: Kerk en Theologie 62, 2011, 281-282
 • Klaus Berger e.a., De dood leeft! Denken over na de dood en ons leven vóór de dood (Leidse Lezingen), Kok, Kampen 2010, in: Kerk en Theologie 62, 2011, 282-283
 • Wout Huizing (red.), Onder het vergrootglas. Pastorale supervisie aan studenten en voorgangers (Baptistica Reeks 2), Baptisten Seminarium, Barneveld 2010, in: Kerk en Theologie 62, 2011, 284-285
 • Bram Krol, Jesus Multinational. De groei-explosie van de kerk, Ark Media, Amsterdam, in: Kerk en Theologie 62, 2011, 285-286
 • Marco Conti, Priscillian of Avila. The Complete Works (Oxford Early Christian Texts), Oxford University Press, Oxford, 2010, in: Kerk en Theologie 63, 2012, 81
 • Paul van Geest, Waarachtigheid. Levenskunst volgens Augustinus, Meinema/Averbode, Zoetermeer, 2011, in: Kerk en Theologie 63, 2012, 82-84
 • Pieter van der Horst, Daniël de pilaarheilige (409-493). Zijn levensbeschrijving uit het Grieks vertaald en toegelicht (Bronnen van spiritualiteit), Altiora Averbode, Zoetermeer, 2009, in: Kerk en Theologie 63, 2012, 85
 • J.H. Gunning Jr., Goed van God denken. Teksten uit Magdalena, ingeleid en verzorgd door Leo Mietus, Boekencentrum, Zoetermeer, 2010, in: Kerk en Theologie 63, 2012, 86
 • Hans Burger, Being in Christ. A Biblical and Semantical Investigation in a Reformed Perspective, Wipf & Stock, Eugene Oregon, 2009, in: Kerk en Theologie 63, 2012, 89-90
 • Kees Bregman, De stem uit de oneindigheid. Over de talige vormgeving van preken, in het licht van poëzie en poëtica van Martinus Nijhoff, Boekencentrum, Zoetermeer, 2007, in: Kerk en Theologie 63, 2012, 93-94
 • G.C. den Hertog en G.W. Neven (red.), Jan Koopmans. Theoloog bij de tijd (1905-1945), Kok, Kampen 2008, in: Kerk en Theologie 61, 2010, 391-392
 • Geurt Henk van Kooten, Het Oecumenisch Leesrooster (1977-2010).
 • Geschiedenis, filosofie en impact, Groningen - Tilburg, 2007 en Jaap H. van der Laan, Elementaire bijbellezingen. Nieuw leesrooster voor de eredienst, Meinema, Zoetermeer 2004, in: Kerk en Theologie 61, 2010, 393-394
 • Sytze Ypma, Geloven als antidepressivum, Boekencentrum, Zoetermeer 2008, in: Kerk en Theologie 61, 2010, 396-397
 • Pieter van der Horst, Joodse miniatuurtjes. Vijftig korte schetsen van joods leven & denken, Amsterdam, 2009, in: Kerk en Theologie 61, 2010, 182
 • Joop Smit, Het verhaal van Lucas. Sleutelpassages uit zijn evangelie, Zoetermeer, 2009, in: Kerk en Theologie 61, 2010, 182-183
 • Sake Stoppels, Voor de verandering. Werken aan vernieuwing in gemeente en parochie, Zoetermeer, 2009, in: Kerk en Theologie 61, 2010, 186-187
 • Wouter Klouwen en Ad van Nieuwpoort e.a. (red.), Dominee of tentenmaker? De predikant als tolk en getuige, Amsterdam, 2007, in: Kerk en Theologie 61, 2010, 187-188
 • V. Hunink e.a. (ed.), Eeuwig geluk. De passie van de vroeg-christelijke martelaressen Perpetua en Felicitas & drie preken van Augustinus … (Ad fontes. Bronnen uit het vroege christendom), Zoetermeer, 2004
 • R. Roukema (ed.), Het evangelie van Thomas … (Ad fontes. Bronnen uit het vroege christendom), Zoetermeer, 2005, in: Kerk en Theologie 57, 2006, 286-287
 • Markus Vinzent, Der Ursprung des Apostolikums im Urteil der kritischen Forschung. Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte, Band 89, Göttingen, 2006, in: The Catholic Historical Review 2007, 605-607