Dr. Kees den Biesen

Dr. Kees den Biesen studeerde filosofie en theologie en deed een specialisatie in de vroegchristelijke literatuur aan het Istituto Patristico ‘Augustinianum’ te Rome. Hij schreef een boek over de symbolische theologie van Efrem de Syriër, Simple and Bold: Ephrem’s Art of Symbolic Thought en bereidt momenteel een verschillende publicaties over Efrem voor. Behalve naar de actualiteit van Efrem’s symbolisch denken gaat interesse ook uit naar de spiritualiteit van de christelijke Oriënt, waarover hij eveneens een boek voorbereidt. Als christelijk intellectueel is den Biesen bijzonder geboeid door de wisselwerking tussen kunst, intellect en levensbeschouwing, die hij momenteel bij Dante Alighieri en William Blake bestudeert.

Aanstelling

Research associate, Department of Ancient Languages, University of Pretoria, Zuid-Afrika

Onderwijs

 • Cursussen bij het Hoger Onderwijs voor Ouderen – Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit van Tilburg, HOVO Overijssel Zwolle & Zutphen:
 • Spiritualiteit van de christelijke Oriënt (Egypte, Mesopotamië, Palestina en Sinai, vierde t/m achtste eeuw);
 • Symbolisch denken, geloven en leven: verbeelding en poëzie bij Efrem de Syriër (historisch, literair, theologisch, liturgisch, actualiteit);
 • Isaac de Syriër: de actuele waarde van oriëntaalse mystiek (voornamelijk tekstlezing);
 • Het Paradijs–verloren en hervonden. Antieke voorstellingen van oorsprong en voleinding van het menselijk leven ( Iran, Indië, Mesopotamië, Egypte, Grieks-Romeinse wereld, Jodendom, patristische traditie, culminerend in de Leerdichten over het Paradijs van Efrem de Syriër) .

Recente publicaties

 • Bibliography of Ephrem the Syrian, Giove in Umbria, 2002, pp. 383.
 • Simple and Bold: Ephrem’s Art of Symbolic Thought (Gorgias Dissertations 26, Early Christian Studies 6), Gorgias Press, Piscataway NJ, 2006, pp. XXII + 435; ISBN 1-59333-397-8.
 • ‘Efrem de Syriër en het symbolisch denken. Kees den Biesen put inspiratie uit vierde-eeuwse dichter’, in Pokrof. Oosterse christenen, kerken en culturen 53:4 (2006) 4-6 [Interview door Leo van Leijsen over Simple and Bold: Ephrem’s Art of Symbolic Thought].
 • ‘Efrem il Siro’, in A. di Berardino, G. Fedalto & M. Simonetti (eds.), Letteratura patristica (Dizionari San Paolo), Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007, pp. 469-474; ISBN 978-88-215-5671-5.
 • ‘Giacomo di Sarug predicatore’, in IV Incontro su Oriente cristiano di tradizione siriaca: La tradizione cristiana siro-occidentale (V-VII secolo), Milano, 2007, pp. 109-127; ISBN 978-88-025-594-9.
 • Fifty-five new entries for the 2nd edition of the Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, Istituto Patristico Augustinianum, 3 volumes, Roma, 2007-2008: Abramo bar Dāšandād, Abramo bar Līpeh, Anania di Širak, Anfilochio di Side, Anonimo Romano, Babai di Gbiltā, Barsabbas di Gerusalemme, Barṣaumā di Karkā d-Bēt Slōk, Ciro di Tiana, Cronaca di Edessa, Cronaca detta di Giosuè lo Stilita, Dādīšō‘ d-Bēt Qaṭrāyē, Daniele bar Maryam, Daniele di Salah, Ereckzio di Antiochia, Esichio di Castabala, Eunomio di Berea, Evagrio polemista, Gabriele Qaṭrāyā, Giovanni di Apamea (il Solitario), Giovanni bar Penkāyē, Giovanni Egeate, Giuseppe Ḥazzāyā, Gregorio di Cipro, Inno della Perla, Ireneo di Harpasso, Išai, Išō‘ bar Nūn, Išō‘dnaḥ di Basrā, Išō‘yahb I, Išō‘yahb II, Išō‘yahb III ‘il Grande’, Marone di Edessa, Mārūtā di Tagrit, Michele Badōqā, Nestorio di bēt Nuhadrā, Paolo di Edessa, Paolo di Tella, Pešitṭā, Procopio di Cesarea, Proterio Alessandrino, Rabban Šābūr, Scuola di Nisibi, Scuola di Seleucia-Ctesifonte, Serapione di Antiochia, Sergio Amfilatore, Sergio di Cipro, Sergio lo Stilita, Simeone di Bēt Aršam, Simeone di Edessa, Simeone di Ṭaybūteh, Šubḥalmāran, Tommaso di Ḥarqel, Tommaso di Margā.
 • ‘Ephrem the theologian: Perceptions and perspectives’, in Saint Éphrem, poète pour notre temps (Patrimoine Syriaque : Actes du colloque XI, Alep 2006), Antélias, Lebanon, 2007, pp. 155-172; ISBN 9953-0-0800-0.
 • ‘Ephrem the Syrian (ca. 306-373)’, in The Literary Enclyclopedia [www.litencyc.com], 2008.
 • ‘De kracht van de verbeelding: in de leer bij Efrem de Syriër, Dante Alighieri en William Blake’, in Leo Mock, Oscar & Robbert Schrover (eds.), Zelem: Religieuze reflectiesover theologische posities, filosofie, kunst & spiritualiteit, 2010|I, KetHer Press : Amsterdam, 2010, pp. 51-64; ISBN 978-90-808408-9-8.
 • ‘De verbeelde levensbeschouwing: Efrem de Syriër over Schepper en schepping’, in De Kovel. Monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, nr. 17 (2011) 53-60.
 • ‘Bruggen tussen werelden. Verhalen over diaspora en identiteit bij Syrisch-ortho­doxe christenen’, in Joris Verheijen & Jonneke Bekkenkamp (eds.), Onszelf voorbij. Over de grenzen van verbondenheid, Almere : Parthenon, 2011; pp. 122-148 (voetnoten op pp. 250-254); ISBN 978-90-79578-276 [bevat een bespreking van het actuele belang van Efrem de Syriër].
 • Annotated Bibliography of Ephrem the Syrian: Student Edition, www.lulu.com, 2011, pp. 478.
 • Annotated Bibliography of Ephrem the Syrian: Electronic Edition, www.lulu.com, 2012, pp. 448.
 • ‘Efrem de Syriër (ca. 300- 373)’, in LUCEpedia: Theologie voor iedereen [www.lucepedia.nl], 2011.
 • Dank aan het Verborgen Licht: de vroegchristelijke poëzie van Efrem de Syriër, Glane-Losser : Bar Ebroyo Press, 2012; 214 pp.; cf. review article door Leo van Leijsen, ‘Verborgen licht: Efrems theologie wederom ontdekt als inspiratie voor nu’, in Pokrof 59:4 (2012) 19-21.