Conferences

Derde Internationale Congres 2017

Early Christian Mystagogy and the Body is the title of the third international congress of the Netherlands Centre for Patristic Research.

The logo is a reference to Mark 5:21-34, the miracle of Jesus healing the bleeding woman. It’s a fresco in the catacombs of Marcellinus and Peter in Rome.

de congreswebsite ->


Tweede Internationale Congres


Eerste Internationale Congres


Annual Lecture in Patristics 2016

Professor Evangelos Chrysos van de University of Athens verzorgde de vijfde Dutch Annual Lecture in Patristics, getiteld: 'Paideia. Education in Greek, Jewish, and Christian tradition'. De uitnodiging met informatie.

  • Symposium ERGO IV 2016

Twee inspirerende dagen onder leiding van Phillip Hans Franses, resp. Jan Peter Balkenende. Blok I over Liefde, Hoop en Geloof (dinsdag), Blok II over Werk, Economie en Arbeidsmarktbeleid. Blok III over Governance en organisatie in de praktijk: Kennen, Dienen en Vertrouwen (woensdag). Namen van sprekers en bijdragen vindt u in het programmaoverzicht.

ERGO is een besloten symposium voor beleidsmakers en onderzoekers, georganiseerd door Erasmus University Rotterdam (EUR) en Tilburg University (TU), in samenwerking met Randstad Holding. Het programma bestaat uit tien bijdragen over de thema’s Economie, Religie, Governance & Organisatie en hun onderlinge samenhang. Na elke lezing is er ruimte voor verdieping en discussie. Het symposium wordt mede georganiseerd door prof. dr. F.J.D. Goldschmeding en prof. dr. H.R. Commandeur. Lees meer over het symposium op de website van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Annual Lecture in Patristics 2015


Congres Sacramentsgemeenschap in de vroege kerk


Symposium Cyprianus


Gebed En Omvorming

26 tot 29 augustus 2014 in Utrecht

In alle religies wordt het gebed als onderdeel van inwijding in een nieuwe vorm van leven beschouwd. Biddende of mediterende mensen raken niet alleen in hun brein, maar ook in hun levensinstelling aan veranderingen onderhevig. Daarom wordt in augustus de tweede internationale CPO-conferentie gehouden met als thema ‘De vroegchristelijke mystagogie van het gebed’.

In de laatste tien jaar is wereldwijd interesse gerezen voor het onderwerp ‘mystagogie’. In de vroege kerk duidde de term op de inwijding van dopelingen in gebeden, geloofsartikelen en religieuze gebruiken die voor de buitenwereld onbekend bleven: de ‘mysteriën’. In een meer brede zin worden met mystagogie ook transformatieprocessen aangeduid die vroegchristelijke auteurs en leiders ontwikkelden om een individu ontvankelijk te maken voor de omgang met het goddelijke. Ook het gebed gaven zij daarin een prominente plaats.

Wetenschappers die het gebed bestuderen, lijken tegenwoordig door inzichten uit de neurologie haast ‘veroordeeld’ om hun onderzoek te duiden in het perspectief van de programmering van het brein door de overdracht van religieuze ideeën. Daarom zal de conferentie worden ingeleid door een vooraanstaand neuroloog, prof. dr. F. van der Meché (Erasmus UMC Rotterdam). Daarnaast zullen toonaangevende experts op het gebied van de kerkgeschiedenis, patristiek en letteren spreken over de plaats en betekenis van gebed in de eerste eeuwen van het christendom als soft power. Onder hen Dom Michel Van Parys OSB, voormalig secretaris van de Congregatie voor de Oosterse Kerken in Rome, em. prof. dr. Mary Carruthers (New York University), prof, dr. G, Rouwhorst (Tilburg University) en em. prof. dr. Andrew Louth (Durham University/Vrije Universiteit Amsterdam).

Naast deze en andere plenaire lezingen vinden er zo’n twintig sessies plaats die het thema verder uitdiepen. Daarin gaan patristici van uiteenlopende academische en levensbeschouwelijke achtergrond in op specifieke aspecten van de vroegchristelijke mystagogie van het gebed. Steeds is de vraag: welke effecten op het terrein van kennis, affectie en gedrag wilden de kerkvaders bereiken wanneer zij spraken en schreven over gebed?