Prof. Dr. Paul van Geest

Prof. Dr. Paul van Geest (’s Gravenhage, 1964) is neerlandicus en theoloog. Hij studeerde in Leiden, Rome en Jeruzalem en promoveerde in 1996 te Utrecht. Vanaf 1997 was hij post-doc van NWO. In 2001 werd hij benoemd tot hoogleraar Augustijnse Studies aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht, die in 2007 opging in de Tilburg School of Theology. Vanaf 2004 bekleedde hij dezelfde leeropdracht aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de VU. Hij werd daarmee de eerste katholieke hoogleraar aan deze protestantse faculteit. Sinds 2008 is hij hoogleraar-directeur van het Centrum voor Patristisch Onderzoek, een interuniversitair onderzoeksinstituut van de Universiteit van Tilburg en de VU (plm 25 leden), en hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie aan Tilburg University. In 2010 was hij gasthoogleraar op de Universiteit van Malta .

Zijn meest recente boeken zijn The incomprehensibility of God. Augustine as a Negative Theologian (Leuven, 2011) en Waarachtigheid. Levenskunst volgens Augustinus (Zoetermeer, 2011). Hij is verbonden aan verschillende buitenlandse onderzoeksprojecten, o.m. After Augustine (Oxford) en editor van enige toonaangevende series op zijn vakgebied (o.m. Brill Series in Church History (Leiden); Late Antique History and Religion (Peeters, Leuven); Brill’s Encyclopedia of Early Christianity (Leiden-Boston-Köln). Hij bekleedde verscheidene bestuursfuncties (o.m. Pax Christi International), was columnist voor de KRO (2009) en het Nederlands Dagblad (2010) en wordt door de media regelmatig gevraagd vraagstukken op het gebied van kerk en samenleving te belichten.

U kunt hier doorklikken voor zijn complete bibliografie.