Dr. Laela Zwollo

Dr. Laela Zwollo (1958) is kunsthistorica (1985 University of Texas, Austin, VS ) en oudheidkundige (2009 Vrije Universiteit, Amsterdam) met interesses in antieke religies en wijsbegeerte. In 2010 is zij begonnen aan een onderzoek naar Augustinus en Plotinus, als buiten-promovenda bij de Universiteit van Tilburg, begeleid door Rudi te Velde en Paul van Geest.

Publicaties:

  • “Plotinus Doctrine of the Logos as a Major Influence on Augustine’s Exegesis of Genesis” Augustiniana 60 (2010) 3-4, 235-261.
  • “Athanasius Kircher en de ontcijfering van het hiërogliefenschrift”, Ta Mery, jaarlijks magazine voor vrienden van het oude Egypte, jrg 3, 2010, 112-120.
  • “St. Augustine on the Soul's Divine Experience: Imago dei and Visio Intellectualis from book12 of De genesi ad litteram libri XII “ in : Studia Patristica 2013, volume 70, 85-91 (Papers presented at the 16th international conference on Patristic Studies held in Oxford 2011).
  • "St. Augustine's Mystagogical Instructrion of Ideas and Images" “ in: LAHR Late Antique History and Religion (Mystagogy of the Church Fathers -Conference in Utrecht, May 2011), nr. 7/8.
DOSSIERS geschreven voor de online encyclopedie PATROPEDIA (2012-2013):
  • Augustinus van Hippo: Augustinus en het Neo-Platonisme,
  • Augustinus Schepping en Logos,
  • De Logos in de oudheid:-In de Griekse filosofie voor Christus, -Bij Philo van Alexandrië, -In de Griekse filosofie na Chr.,-In de christologie tot 250 ;
  • Porphyrius, -Plotinus, -Het Neo-Platonisme, -Platonisme, Augustinus van Hippo en het beeld van God, - Gnostiek, -De Stad Alexandrië in de oudheid;
  • Augustinus van Hippo en het beeld van de Heilige Drie-eenheid;
Actuele projecten:

Titel van proefschrift:

St. Augustine: The Human Mind as Divine Image, Augustine's relationship to Plotinus' philosophy