Prof. Dr. Henk Bakker

Prof. dr. Henk Bakker is hoogleraar Geschiedenis, identiteit en theologie van het baptisme aan de Vrije Universiteit (Amsterdam). Tevens doceert hij theologie en historische theologie aan het Baptistenseminarium en aan de Christelijke Hogeschool te Ede.

Henk Bakker studeerde theologie te Leiden, Leuven, Utrecht en Groningen. In 2003 promoveerde hij bij Gerard Luttikhuizen (Groningen) op een onderzoek naar de martelaarsgedachte bij Ignatius van Antiochië, Exemplar Domini: Ignatius of Antioch and His Martyrological Self-Concept (Leuven: Peeters, 2003). Van 1991 tot 2005 was hij predikant te Drachten en te Katwijk aan Zee.

In 2008 organiseerde Henk Bakker het CPO symposium over bisschop Cyprianus van Carthago ter gelegenheid van diens 1750 e sterfdag (VU, 12 september 2008). In 2010 resulteerde dit in de bundel Henk Bakker, Paul van Geest, Hans van Loon (eds.), Cyprian of Carthage: Studies in His Life, Language, and Thought (Late Antique History and Religion 3; Leuven: Peeters, 2010). Zie over deze bundel de recensie van Allen Brent in Journal of Ecclesiastical History 63 (2012) 354-356.

In 2013 organiseerde Henk Bakker het CPO Symposium ‘Moulding the Martyr: Early Christian Martyr Texts and Mystagogy (VU, 17 januari 2013). De lezing ‘”Beyond the Measure of Man”: About the Mystery of Socratic Martyrdom’ zal binnenkort in een publicatie verschijnen.

Henk Bakker publiceerde onder meer over de vroege kerk, ambtstheologie en evangelicale theologie. In deze volgorde volgen hieronder enkele publicaties. Voor meer informatie zie de site www.drhenkbakker.nl

 • ‘A Martyr's Pain is Not Pain: Mystagogical Directives in Tertullian's Ad martyras, Origen's Exhortatio ad martyrium, and Cyprian's Epistula ad Fortunatum de exhortatione martyrii ’, in: Paul van Geest e.a. (eds.), The Mystagogy of the Church Fathers (Late Antique History and Religion, Center for Patristic Research; Leuven: Peeters, 2013), verschijnt binnenkort
 • The J.D. Hughey Memorial Lectures (IBTS, Prague):
 • ‘Tangible Church. Challenging the Apparitions of Docetism (I): The Ghost of Christmas Past’; ‘Tangible Church. Challenging the Apparitions of Docetism (II): The Ghost of Christmas Present’; ‘Tangible Church. Challenging the Apparitions of Docetism (III): The Ghost of Christmas Yet To Come’, gebundelde publicatie in Baptistic Theologies 5/2 (2013) 1-17, 18-35, 36-58
 • “'Instigator and Standard-bearer” of Christianity (Acta Proconsularia 4.2): A Reconstruction of Early Impressions of Cyprian's Image as a Bishop’, in: Henk Bakker, Paul van Geest, Hans van Loon (eds.), Cyprian of Carthage: Studies in His Life, Language, and Thought (Late Antique History and Religion 3; Leuven: Peeters, 2010) 43-64
 • Henk Bakker, Paul van Geest, Hans van Loon, ‘Introduction: Cyprian's Stature and Influence’ ,in: Henk Bakker, Paul van Geest, Hans van Loon (eds.), Cyprian of Carthage: Studies in His Life, Language, and Thought (Late Antique History and Religion 3; Leuven: Peeters, 2010) 1-27
 • ‘Martelaarspijn is geen pijn: Tertullianus aan het woord’, in: J. Hoek (red.), Vers christendom. Getuigenissen uit de Vroege Kerk (Heerenveen: Groen, 2010) 41-68
 • ‘Herders’, in: P.H.R. van Houwelingen (ed.), Apostelen: dragers van een spraakmakend evangelie (Commentaar op het Nieuwe Testament; Kampen: Kok, 2010) 292-313
 • ‘Martelaren’, in: P.H.R. van Houwelingen (ed.), Apostelen: dragers van een spraakmakend evangelie (Commentaar op het Nieuwe Testament; Kampen: Kok, 2010) 314-338
 • ‘Getuigen’, in: P.H.R. van Houwelingen (ed.), Apostelen: dragers van een spraakmakend evangelie (Commentaar op het Nieuwe Testament; Kampen: Kok, 2010) 339-361
 • ‘Helpers en bondgenoten voor de vrede’. Een peiling van vroege christelijke zelfinterpretatie’, Radix 35/3 (2009) 190-205
 • ‘Animosity and (Voluntary) Martyrdom: The Power of the Powerless‘, in: John T. Fitzgerald, Fika J. van Rensburg, Herrie F. van Rooy (eds.), Animosity, the Bible and Us: Some European, North American and South African Perspectives (Society of Biblical Literature, Global Perspectives on Biblical Scholarship 12; Atlanta, 2009) 287-297
 • Ze hebben lief, maar worden vervolgd. Radicaal christendom in de tweede eeuw en nu (Zoetermeer: Boekencentrum, 2006 3) 265 pp.
 • ‘Potamiaena: Some Observations About Martyrdom and Gender in Ancient Alexandria’, in: A. Hilhorst, G.H. van Kooten (eds.), The Wisdom of Egypt. Jewish, Early Christian and Gnostic Essays in Honour of Gerard P. Luttikhuizen (Ancient Judaism and Early Christianity 59; Leiden-Boston: Brill, 2005) 331-350
 • ‘The Roaring Side of the Ministry: A Turn to Sacramentalism’, Perspectives in Religious Studies 38/4 (2011) 403-426
 • ‘Towards a Catholic Understanding of Baptist Congregationalism: Conciliar Power and Authority’, Journal of Reformed Theology 5 (2011) 159-183
 • ‘De bisschop is van beneden, niet van boven: een congregationele benadering’, Nederlands Tijdschrift voor Kerk & Recht 5 (2011) 54-65
 • ‘Finding a Place of Holiness: Towards a Typological Characterisation of Evangelical Churches in the Netherlands’, in: C. van der Kooi, E. van Staalduine-Sulman, A.W. Zwiep (eds.), Evangelical Theology in Transition: Essays Under the Auspices of the Center of Evangelical and Reformation Theology (CERT) (Amsterdam Studies in Theology and Religion 1 [AmSTaR]; Amsterdam: VU University Press, 2012) 15-39