Dr. Hans van Loon

Hans van Loon studeerde scheikunde, bedrijfskunde en theologie. In januari 2008 is hij gepromoveerd op de christologie van Cyrillus van Alexandrië aan de Protestantse Theologische Universiteit. Zie ook Christus, één persoon, twee naturen (Reformatorisch Dagblad). Een herziene versie van zijn proefschrift is uitgegeven in de serie Supplements to Vigiliae Christianae. Binnen het Centrum voor Patristisch Onderzoek onderzoekt Van Loon de mystagogie van Cyrillus van Alexandrië aan de hand van diens feestbrieven. Samen met Liuwe Westra vormt hij de redactie van Patropedia, een encyclopedie op het internet over relevante personen, stromingen, geschriften, e.d. uit de patristische tijd. Daarnaast is hij op freelance-basis betrokken bij onderwijs en onderzoek in de systematische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Interessegebieden:

 • de christologie in heden en verleden
 • Cyrillus van Alexandrië
 • de relatie tussen de westerse en de oosterse kerken

Selecte bibliografie:

 • “The Pelagian Debate and Cyril of Alexandria’s Theology”, in: Studia Patristica 68 (2013), p. 61-83.
 • [met Henk Bakker en Paul van Geest, red.] Cyprian of Carthage: Studies in His Life, Language and Thought (Late Antique History and Religion, 3), Leuven: Peeters, 2010.
 • [met Henk Bakker en Paul van Geest] “Introduction: Cyprian’s Stature and Influence”, in: Bakker, Van Geest en Van Loon, Cyprian of Carthage, p. 1-27.
 • “Cyprian’s Christology and the Authenticity of Quod idola dii non sint”, in: Bakker, Van Geest en Van Loon, Cyprian of Carthage, p. 127-142.
 • The Dyophysite Christology of Cyril of Alexandria (Supplements to Vigiliae Christianae, 96), Leiden: Brill, 2009.
 • “Karl Barth and the Early Church on Time: Liturgy and Time according to Alexander Schmemann”, in: ZDTh Supplement Series 4 (2009), p. 209-222.
 • “Liturgische grondpatronen in de vroege kerk”, in: Rinse Reeling Brouwer & Wim Kloppenburg (red.), Om te gedenken. Over de noodzaak van liturgie (Om het Levende Woord, 18), Kampen: Kok, 2008, p. 77-83.
 • “Karl Barth und Chalkedon”, in: Zeitschrift für dialektische Theologie 19/2 (2003), p. 162-182.