Goldschmeding Foundation

Goldschmeding Foundation

De Goldschmeding Foundation steunt initiatieven die excellent wetenschappelijk zijn onderbouwd en een blijvende maatschappelijke impact hebben.

Publicatie 'Kennen, dienen, vertrouwen' over een mensgerichtere economie

boekIn het programma Ad Fontes: Terug naar de bronnen, komt 26 augustus 2016 het boek “Kennen, dienen, vertrouwen” uit. Het is de weerslag van een zoektocht naar mensgerichter ondernemen in de 21e eeuw. Voormalig ondernemer en topman Frits Goldschmeding voerde gesprekken met diverse wetenschappers over de bronnen van zijn denken over de mens, over werk en over economie.

Steeds stond de vraag centraal: hoe kom je tot een mensgerichtere economie? Uit deze gesprekken kwamen drie basisprincipes naar voren. Ten eerste kijkt de mensgerichte onderneming nadrukkelijk ook naar het belang van haar werknemers en van andere belanghebbenden en dus niet vooral naar de belangen van de eigenaar of aandeelhouders. Ten tweede staat het platoonse en christelijke begrip agapè (caritas of liefde) centraal bij het ondernemen. Agapè ligt ten grondslag aan het kennen, dienen en vertrouwen van mensen in de samenleving. Ten laatste streeft een mensgerichte onderneming ernaar een imperfecte wereld te perfectioneren. Goldschmeding is vooral bekend geworden als de oprichter van Randstad, het op een na grootste uitzendconcern ter wereld.

Auteurs zijn Joyce Rupert, Joost Hengstmengel, Roelf Haan, Frits Goldschmeding, Paul van Geest en Harry Commandeur.“Kennen, dienen, vertrouwen” wordt uitgegeven door uitgeverij Boom in samenwerking met de Goldschmeding Foundation. Meer informatie.