Prof. Dr. Gerard Rouwhorst

Gerard Rouwhorst (1951) studeerde in 1975 af op Liturgiegeschiedenis aan de toenmalige Katholieke Theologische Universiteit. Van 1975 tot 1979 deed hij onderzoek naa de Paashymnen van Efrem de Syriër, waar hij in 1985 op promoveerde, ook aan de KTU. Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar de liturgische tradities van de Vroege Kerk, tot aan het einde van de Oudheid, het begin van de Middeleeuwen.

Curriculum

 • 1969- 1975:

Studie theologie aan de KTU Onder andere liturgiegeschiedenis bij prof. Herman Wegman. Syrisch bij prof. Van Unnik en geschiedenis van de Vroege Kerk (prof. Quispel).

 • 1975-1977:

Verblijf in Rome Colleges aan het Pontificio Istituto Orientale en Sant Anselmo. Onderzoek naar de Paashymnen van Efrem de Syriër.

 • 1977-1979:

Verblijf in Parijs Colleges aan de Ecole Pratique des Hautes Etudes (Sorbonne) en het Institut Catholique. Colleges Syrisch, Armeens en Arabisch. Onderzoek naar de paashymnen van Efrem de Syriër.

 • 1980-1985 :

Wetenschappelijk assistent aan de KTU. Onderzoeksproject ‘heortologie’ (Wegman).

 • 1985:

Promotie Proefschrift ‘Les hymnes pascales d’Ephrem de Nisibe’.

 • 1985-1991:

Universitair Docent Liturgiewetenschap aan de KTUA (Amsterdam).

 • 1991-heden:

Hoogleraar Liturgiegeschiedenis KTU (sinds 2007: Faculteit Katholieke Theologie, Universiteit van Tilburg).

Aandachtsgebieden

Bijzondere aandacht voor de liturgische tradities van de Vroege Kerk, tot aan het einde van de Oudheid, het begin van de Middeleeuwen.. Specialisatie: a) de liturgische tradities van de Syrischtalige christenen en b) de relatie en interactie tussen de vroegchristelijke en de (vroeg)joodse liturgische tradities. Zijn onderzoek heeft veel raakvlakken met de patristiek en hij maak vaak gebruik van patristische bronnen. Sommige publicaties zijn expliciet patristisch. Dat geldt o.a. voor de volgende publicaties:

Selecte bibliografie:

 • "De paashymnen van Efrem de Syriër", in: Het Christelijk Oosten 37 (1985), 73 – 92.
 • Les hymnes pascales d'Ephrem de Nisibe. Analyse théologique et recherche sur l'évolution de la fête pascale chrétienne à Nisibe et à Edesse et dans quelques Eglises voisines au quatrième siècle. Tome I:Etude. Tome II: Textes, = Supplements to Vigiliae christianae VII, 1/2, Leiden 1989 (handelseditie dissertatie)
 • Efrem de Syriër. Hymnen voor de viering van het kerkelijk jaar, ingeleid, vertaald en toegelicht door dr. G.Rouwhorst, = Christelijke Bronnen 3, Kampen 1991
 • De interpretatie van Psalm 22 door de kerkvaders, in: P.Beentjes e.a, Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Een interdisciplinaire bundel over psalm 22, Amsterdam 1997, 94-115.
 • Leviticus 12-15 in early Christianity, in: M.Poorthuis/J.Schwartz, Purity and Holiness, (= Jewish-Christian Perspectives Series 2), Leiden 1999, 181-193.
 • Kerkvaders en rabbijnen lezen Psalm 23, in: M.Barnard, G.Heitink, H. Leene, Letter en Feest. In gesprek met Niek Schuman over bijbel en liturgie, Meinema, Zoetermeer 2004, 143-158.
 • De harp van de heilige Geest. Over de hymnodie van Efrem de Syriër, in: M.Hoondert e.a., Door mensen gezongen. Liturgische muziek in portretten, Gooi en Sticht, Kampen 2005, 59-73.
 • Le noyau le plus ancien de la collection ‘Sur l’Epiphanie’ attribuée à Ephrem de Nisibe et la questions de leur authenticité, Vigiliae Christianae , 66(2), 2012, 139-159.
 • Die Rolle des heiligen Geistes in der Eucharistie und der Taufe im frühsyrischen Christentum, in: B. Groen & B. Kranemann (Eds.), Liturgie und Trinität , Quaestiones disputatae 229), Freiburg-Basel-Wien: Herder Verlag 2008, 161-184.
 • Diverse recensies in Vigiliae Christianae.

Zie ook: de website van de Universiteit van Tilburg.