Prof. Dr. Bart J. Koet

Prof. dr Bart J. Koet promoveerde in 1989 met een proefschrift over schriftinterpretatie in het Lucaanse dubbelwerk. Sinds 1994 is hij als universitair docent NT verbonden aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht (sinds Faculteit Katholieke Theologie te Utrecht/Tilburg). Hij was justitiepastor van oktober 1989 tot 2005. Sinds 2005 is hij ook verbonden aan de Hogeschool Leiden (afd. educatie). Hij is sinds 1 april 2009 bijzonder hoogleraar vroegchristelijke letterkunde van de Universiteit van Tilburg.

Hij publiceerde niet alleen over schriftinterpretatie in Lukas-Handelingen, maar ook over droomverhalen uit het verleden en over het gebruik van het woord diakonia in de tijd van het ontstaan van het Nieuwe Testament. Daarnaast verscheen er een aantal artikelen van zijn hand over de relatie tussen bijbelse hermeneutiek en pastoraat. In mei 2009 organiseerde hij samen met prof. dr. Paul van Geest een congres te Rome over de bronnen van het diaconaat. Dat congres was een joint-venture van de Faculteit Katholieke Theologie en het Patristisch Instituut Het Augustinianum te Rome.

Bart Koet is programme chair van het congres van de International Association for the Studies of Dreams (Rolduc, 2011) en leider van een onderzoeksproject van de UVT over dromen bij Christelijke leiders in de eerste eeuwen van het Chistendom. Als voorbereiding van zijn oratie op 12 maart 2010 werd er een studiemiddag over filosofische, theologische en antropologische visies op dromen als Over dromen gesproken. Zijn oratie was getiteld Door dromen van Rome naar Jeruzalem. Hiëronymus’ en Augustinus’ wending van de klassieke literatuur naar de Schrift, Tilburg: Universiteit van Tilburg (2010) 56 pp.

Voor zijn recente publicaties: zie hier.