Dr. Aza Goudriaan

Dr. Aza Goudriaan is universitair docent patristiek en vroegmoderne theologie aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Zijn jongste boek is getiteld Reformed Orthodoxy and Philosophy, 1625-1750: Gisbertus Voetius, Petrus van Mastricht, and Anthonius Driessen (Leiden/Boston: Brill 2006).

De laatste tijd deed hij onder meer onderzoek naar de receptie van kerkvaders in de zeventiende eeuw.

Interessegebieden
  • vroegchristelijke apologetiek, met name in het Griekse taalgebied
  • Augustinus en Augustinus-receptie
  • receptie van de kerkvaders in de vroegmoderne tijd