Dr. Arnold Smeets

Arnold Smeets werd op 27 december 1960 in Breda geboren. Hij groeide op in Oosterhout. Hij begon in 1979 aan een studie aan de Nieuwe Lerarenopleiding Mollerinstituut in Tilburg en studeerde afin de vakken geschiedenis en godsdienst. Tussen 1984 en 1994 studeerde hij aan de Theologsche Faculteit Tilburg (TFT). In 2007 cum laude gepromoveerd aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg op Conversio. Bekering en missionering bij Gregorius de Grote. Een semiotiek van het verleden (Valkhof Pers, Nijmegen).

Hij werkte als programmamaker radio bij KRO-NCRV en is sinds 2015 werkzaam bij de Tilburg School of Catholic Theology waar hij verantwoordelijk is voor valorisatie en postinitieel onderwijs.

Recente publicaties:

‘The Dazzle of Dawn. Visions, Dreams, and Thoughts on Dreams by Gregory the Great’ in: Bart J. Koet (ed.), Dreams as Divine Communications in Christianity: From Hermas to Aquinas. Leuven, Peeters, 2012, 157-178.

‘The Impulse of Allegory. Lectio divina as Mystagogy in Gregory the Great’ in: P.J.J. van Geest ed., Seeing Through the Eyes of Faith. New approaches to the Mystagogy of the Church Fathers. Leuven: Peeters, 2016, 565-589.

‘Temptation as Conversion: The Architecture of the Sant’Andrea al Quirinale and the Ductus of Conversion’ in: Stephan van Erp, Karim Schelkens (eds.), Conversion and Church. The Challenge of Ecclesial Renewal. Leiden: Brill, 2016, 106-122.